Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Φυσικής, ο Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας έχει την ευθύνη του προγράμματος για την απόκτηση:

1) Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Φυσική Εφαρμογών» με ειδίκευση στη Φυσική Περιβάλλοντος, και

2) Διδακτορικού Διπλώματος Φυσικών Επιστημών (Δ.Δ.Φ.Ε.), σε θέματα συναφή με τα ερευνητικά αντικείμενα του Τομέα.

Επίσης συμμετέχει στα παρακάτω Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  • Δ.Π.Μ.Σ. στην «Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος» σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας, Γεωλογίας και Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Δ.Π.Μ.Σ. στη «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη» σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών