Αρχική σελίδα » Επικοινωνία

 Γραμματεία 

 Ελευθερία Μουτζίκη, ΠΕ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών                         Τμήμα Φυσικής                                                                                 Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος & Μετεωρολογίας                         Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου                                                        Kτήριο ΦΥΣ-V, 15784 ΑΘΗΝΑ
   210-727 6830
   210-727 6791
   emoutziki@phys.uoa.gr