Αρχική σελίδα » Εγκαταστάσεις

Ο Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας στεγάζεται στο κτίριο ΦΥΣ – 5 του Τμήματος Φυσικής και φιλοξενεί στους χώρους του:

  • Γραφεία μελών ΔΕΠ στον 3ο όροφο
  • Γραμματεία Τομέα, εργαστήρια, ερευνητικοί χώροι - γραφεία μεταπτυχιακών φοιτητών, αίθουσες διδασκαλίας στον 1ο όροφο
  • Αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο
  • Ειδικό κτίριο αεροσήραγγας του Εργαστηρίου
  • Εργαστήριο Φυσικής Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας Ανοιχτού Χώρου, έκτασης ενός στρέμματος