Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Δ.Π.Μ.Σ. Ωκεανογραφίας και Διαχείρισης Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος"

Ακολουθούν τα προσφερόμενα μαθήματα του Τομέα στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ωκεανογραφίας και Διαχείρισης Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.

  • Εισαγωγή στη Φυσική Ωκεανογραφία
  • Βάσεις Δεδομένων και Στατιστική Ανάλυση
  • Δυναμική Φυσική Ωκεανογραφία
  • Θαλάσσια Μετεωρολογία
  • Αλληλεπίδραση Θάλασσας-Ατμόσφαιρας
  • Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων
  • Εισαγωγή στα Αριθμητικά Μοντέλα στην Ωκεανογραφία
  • Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία

Ιστοσελίδα προγράμματος

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας