Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Δ.Π.Μ.Σ. Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη", του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου

Μέρος του μαθήματος «Δυναμική της Ατμόσφαιρας και των Ωκεανών» διδάσκεται από την Καθηγήτρια κα Έλενα Φλόκα και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σαράντη Σοφιανό του Τμήματος Φυσικής.

Ιστοσελίδα προγράμματος

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας