Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές

Ο Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας συμμετέχει στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικής για την απονομή του Πτυχίου Φυσικής με την διδασκαλία Mαθημάτων Κορμού και Εργαστηρίων, καθώς και των Μαθημάτων Κατεύθυνσης, υποχρεωτικών και επιλογής, που καλύπτουν το επιστημονικό πεδίο της Φυσικής Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας.

Επίσης, ο Τομέας, στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, υποστηρίζει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στην κατεύθυνση της Φυσικής Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας με την καθοδήγηση ενός μέλους ΔΕΠ του Τομέα.