Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές

Ο Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας συμμετέχει στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικής για την απονομή του Πτυχίου Φυσικής με την διδασκαλία Υποχρεωτικών Mαθημάτων και Εργαστηρίων, καθώς και Μαθημάτων Κατεύθυνσης που καλύπτουν το επιστημονικό πεδίο της Εφαρμοσμένης Φυσικής με ειδίκευση στην Φυσική Περιβάλλοντος και Μετεωρολογία.

Επίσης, ο Τομέας, στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, υποστηρίζει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στην κατεύθυνση της Φυσικής Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας με την καθοδήγηση ενός ή και περισσότερων μελών ΔΕΠ του Τομέα και εργαστηριακό εξοπλισμό.