Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

Το προσωπικό του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται από τα μέλη Δ.Ε.Π., έναν Επιστημονικό Συνεργάτη και ένα μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). Στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Τομέα συνεπικουρούν και μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) που έχουν γνωστικά αντικείμενα του Τομέα.