Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

Το προσωπικό του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ, έναν Επιστημονικό Συνεργάτη και ένα μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).