Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Λοιπό Προσωπικό

Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) και Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) του Τομέα Δ'

 

Ονοματεπώνυμο    

Ιδιότητα        

Γραφείο           

Τηλέφωνο          

E-Mail

Καλτσουνίδης Νικόλαος 

ΠΕ Επιστημονικός Συνεργάτης V-1oς, Γρφ. 13 210-727 6840 nkalts@phys.uoa.gr
Μουτζίκη Ελευθερία ΠΕ ΕΤΕΠ Εργαστηρίου Μετεωρολογίας

V-1oς, Γρφ.1 Γραμματεία Τομέα

210-727 6830 emoutziki@phys.uoa.gr
Δρ. Γεωργάκη Χρύσα Ε.ΔΙ.Π

V-1ος Γρφ.5           

210-727 6870 cgeorgakis@phys.uoa.gr
Δρ. Καρατάσου Σταυρούλα  Ε.ΔΙ.Π              V-1oς Γρφ.23 210-727 6995 skarat@phys.uoa.gr
Δρ. Μαντζιαφού Αννέτα   Ε.ΔΙ.Π V - 1ος Γρφ. 23 210-727 6849 amant@phys.uoa.gr
Δρ. Ντάντου Αγγελική Ε.ΔΙ.Π V-1ος Γρ. 8 210-727 6806 antant@phys.uoa.gr
Δρ. Πρωτονοταρίου Άννα Ε.ΔΙ.Π V-1ος Γρ. 8 210-727 6836 aprot@phys.uoa.gr