Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Λοιπό Προσωπικό

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) και Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) του Τομέα Δ'

 

Ονοματεπώνυμο    

Ιδιότητα        

Γραφείο           

Τηλέφωνο          

E-Mail

Καλτσουνίδης Νικόλαος 

ΠΕ Επιστημονικός Συνεργάτης V-1oς, Γρφ. 13 210-727 6840 nkalts@phys.uoa.gr
Μουτζίκη Ελευθερία ΠΕ ΕΤΕΠ Εργαστηρίου Μετεωρολογίας

V-1oς, Γρφ.1 Γραμματεία Τομέα

210-727 6830 emoutziki@phys.uoa.gr