Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ

ΟΝΟΜΑ

 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

   

ΓΡΑΦΕΙΟ

   

E-MAIL

                     

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βαρώτσος Κωνσταντίνος       210-727 6838     V-3ος Γρ.10    covar@phys.uoa.gr
                     
Καρτάλης Κωνσταντίνος (Διευθυντής Εργαστηρίου Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας)       210-727 6774     V-3ος Γρ.7     ckartali@phys.uoa.gr
                     
Τόμπρου - Τζέλλα Μαρία (Διευθύντρια Τομέα και Διευθύντρια Π.Μ.Σ. "Φυσική Εφαρμογών")       210-727 6935     V-3ος Γρ.16    mtombrou@phys.uoa.gr
                     
Φλόκα Έλενα (Αναπληρώτρια Διευθύντρια Π.Μ.Σ. "Φυσική Εφαρμογών")       210-727 6706     V-3ος Γρ.19  efloca@phys.uoa.gr
                     

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασημακοπούλου Μαργαρίτα-Νίκη       210-727 6922      V-3ος Γρ.3     masim@phys.uoa.gr
                     
                     

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σοφιανός Σαράντης       210-727 6932     V-3ος Γρ. 13  sofianos@oc.phys.uoa.gr
                     
Τζάνης Χρήστος       210-727 6937     V-3ος Γρ.18    chtzanis@phys.uoa.gr
                     
                     

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιαννακάκη Ελένη
      210-727 6928     V-3ος Γρ.9    elina@phys.uoa.gr
                   
                   

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασημακόπουλος Δημοσθένης       210-727 6920     V-3ος Γρ.1  
dasimak@phys.uoa.gr
                   
Κάλλος Γεώργιος       210-727 6923     V-3ος Γρ.4    kallos@mg.uoa.gr 
                   
Χέλμης Κωνσταντίνος       210-727 6927     V-3ος Γρ.8   chelmis@phys.uoa.gr
                   
                   

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ (την τελευταία δεκαετία)

 

 

 

 

 

 

Δεληγιώργη Δέσποινα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια) 210-727 6924     V-3ος Γρ.5 despo@phys.uoa.gr
           
Παπαϊωάννου - Κερκίδου Γεωργία (Επίκουρη Καθηγήτρια) 210-727 6925      V-3ος Γρ.6 gpapaioa@phys.uoa.gr
           
Σανταμούρης Ματθαίος (Καθηγητής) 210-727 6847     V-3ος Γρ.15 msantam@phys.uoa.gr
           
Ιακωβίδης Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής) 210-727 6931     V-3ος Γρ.12    kiakovid@phys.uoa.gr
                     
Μιχαλοπούλου Χαρά (Επίκ. Καθηγήτρια) 210-727 6936     V-3ος Γρ.17 hmihalop@phys.uoa.gr
                 
Λασκαράτος Αλέξανδρος (Αναπλ. Καθηγητής)        
                 
Νοταρίδου Βασιλική (Αναπλ.Καθηγήτρια)          
                 
Θεοχαράτος Γεώργιος (Αναπλ. Καθηγητής) †        
                 
Πισιμάνης Δημήτριος (Αναπλ.Καθηγητής) †