Αρχική σελίδα » Φυσική Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος

ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ


  • Βασικές έννοιες:Δομή και βάθος του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος, Καταστάσεις του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος, Επιφανειακό στρώμα, Πάνω από το επιφανειακό στρώμα
  • Θεωρίες ομοιότητας: Θεωρία ομοιότητας Monin-Obukhov, Θεωρία ομοιότητας αριθμού Rossby, Τοπικές – μη τοπικές παραμετροποιήσεις
  • Θερμικά διαστρωμένο οριακό στρώμα: Ουδέτερο, Ασταθές,Ευσταθές
  • Φασματική ανάλυση: Χαρακτηριστικά στο φάσμα του οριακού στρώματος, Ενεργειακό φάσμα, Φάσματα επιφανειακού στρώματος – στρώματος ανάμιξης, Φάσματα ουδέτερης, ασταθούς και ευσταθούς ατμόσφαιρας
  • Ροή πάνω από μη ομοιογενή επιφάνεια. Δημιουργία εσωτερικών οριακών στρωμάτων: Αλλαγή επιφανειακής τραχύτητας, Ύπαρξη θόλου βλάστησης, Αλλαγή των βαθμωτών ροών και συγκεντρώσεων στην επιφάνεια
  • Ροή πάνω από λόφο: Στρωτή – τυρβώδης ροή, Τοπική ομοιότητα για ροή πάνω από λόφο, Βαθμωτά μεγέθη και ροές
  • Θαλάσσιο οριακό στρώμα
  • Η σημασία του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος στα μοντέλα