Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Φυσική Μετεωρολογία

Φυσική Μετεωρολογία

Κωδικός Μαθήματος: 361

  • Γη-Ατμόσφαιρα, Μαγνητόσφαιρα, Ιονόσφαιρα, Ζώνες Van Allen, Φυσική διαίρεση και υφή ατμόσφαιρας, Ηλιακή Ακτινοβολία, Γήινη ακτινοβολία, Ισοζύγια ακτινοβολίας.
  • Φυσική του φαινόμενου του Θερμοκηπίου, Φυσική του όζοντος, ο ρόλος των αιωρημάτων και του νερού στην ατμόσφαιρα (Εξάτμιση, Υγρασία, Βροχή): Νόμοι, Πορείες, γεωγραφική διανομή.
  • Θερμοκρασιακές αναστροφές, Μεταφορά θερμότητας, Θερμοδυναμικά αξιώματα και νόμοι της ατμόσφαιρας, Ξηρή και υγρή αδιαβατική θερμοβαθμίδα, Κατακόρυφες κινήσεις, Εσωτερική και δυναμική ενέργεια του ατμοσφαιρικού στρώματος. Εφαρμογές.

 Επιλογές Συγγραμμάτων στο σύστημα Εύδοξος:

  • Ειδικά Κεφάλαια Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Χημείας, Βαρώτσος Κωνσταντίνος, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41958815
  • Μαθήματα Γενικής Μετεωρολογίας, Μακρογιάννης Τιμολέων, Σαχσαμανόγλου Χρήστος, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 6808