Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

08.02.2023

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ κας ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 16:00, η κα Αποστολία Μαρία Μαυροπούλου θα παρουσιάσει τη διδακτορική της διατριβή με θέμα:

«Η επίδραση των κλιματικών διακυμάνσεων και της φυσικής/ανθρωπογενούς εναπόθεσης στην κατανομή του οξυγόνου της Μεσογείου»

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.