Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικών Επιστημών » Κανονισμός/Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Φυσικής

Η διατομεακή επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών αποτελείται από τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ του τομέα:

1) Χ. Τζάνης, Επίκουρος Καθηγητής (Εκπρόσωπος τομέα στην Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος)

2) Μ. Ασημακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

3) Ε. Γιαννακάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια