Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών » Αντιστοίχιση μαθημάτων παλαιού και νέου προγράμματος

 

 

Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

   

Ακαδ. Έτος 2014-2015

Ακαδ. Έτος 2015 και μετά

Υ035

Εισαγωγή στη Φυσική της Ατμόσφαιρας

Υ035

Εισαγωγή στη Φυσική της Ατμόσφαιρας

Υ035

Εισαγωγή στη Φυσική της Ατμόσφαιρας

Υ036

Εργαστήρια Φυσικής Ατμόσφαιρας

Υ0356

4 Εργαστήρια Φυσικής Ατμόσφαιρας Κορμού Ι

Υ0356

4 Εργαστήρια Φυσικής Ατμόσφαιρας Κορμού Ι

Υ301

Φυσική Ατμόσφαιρας Ι

Υ3304

Δυναμική της Ατμόσφαιρας

Υ3304

Δυναμική της Ατμόσφαιρας

Υ302

Φυσική Ωκεανογραφία

Ε3302

Φυσική Ωκεανογραφία

Ε3302

Φυσική Ωκεανογραφία

Υ303

Φυσική Περιβάλλοντος

Υ3305

Φυσική Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος

Υ3305

Φυσική Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος

Ε301

Φυσική Κλιματολογία

Ε3309

Κλίμα-Κλιματική Αλλαγή

Ε3309

Κλίμα-Κλιματική Αλλαγή

Ε302

Φυσική Ατμόσφαιρας ΙΙ

 

Έχει καταργηθεί

 

Έχει καταργηθεί

Ε303

 

Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος

 

Εξετάζεται μόνο

Υ3306

Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος

Ε304

Δυναμική Μετεωρολογία

Υ3304

Δυναμική της Ατμόσφαιρας

Υ3304

Δυναμική της Ατμόσφαιρας

Ε305

Συνοπτική Μετεωρολογία (μάθημα και Εργαστήριο)

Ε3305

Συνοπτική Μετεωρολογία (μάθημα και Εργαστήριο)

Ε3305

Συνοπτική Μετεωρολογία (μάθημα και Εργαστήριο)

Ε306

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

 

Εξετάζεται μόνο

Ε3310

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας-Ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων

Ε307

Φυσικοχημεία Ατμόσφαιρας

 

Εξετάζεται μόνο

Υ3306

Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος

Ε308

Δυναμική Ρευστών

Ε0392

Δυναμική των ρευστών

Ε0392

Δυναμική των ρευστών