Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

 • Υ301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ι (6ο εξάμηνο)
 • Υ302 ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (6ο εξάμηνο)
 • Υ303 ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (7ο εξάμηνο)

Προαιρετικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

 • Ε301 ΦΥΣΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (7ο εξάμηνο)
 • Ε302 ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΙ (6ο εξάμηνο)
 • Ε303 ΡΥΠΑΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (8ο εξάμηνο)
 • Ε304 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (8ο εξάμηνο)
 • Ε305 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (μάθημα & εργαστήριο 5ο ή 7ο εξάμηνο)
 • Ε306 ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (8ο εξάμηνο)
 • Ε307 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (5ο ή 7ο εξάμηνο)
 • Ε308 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ (8ο εξάμηνο)