Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Κλίμα-Κλιματική Αλλαγή

Ε3309 Κλίμα–κλιματική αλλαγή (2-2-0)

  • Εισαγωγικά. Πλανητικό ενεργειακό ισοζύγιο. Γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Ισοζύγιο νερού-υδρολογικός κύκλος.
  • Τα αέρια του θερμοκηπίου και ο ρόλος τους. Τα αιωρούμενα σωματίδια και ο ρόλος τους. Αλληλεπίδραση σωματιδίων και ακτινοβολίας.
  • Μηχανισμοί σύζευξης ατμόσφαιρας - θάλασσας - εδάφους. Φυσικές κλιματικές διακυμάνσεις της ατμόσφαιρας και των ωκεανών. Ανθρωπογενείς επιδράσεις.
  • Μοντέλα προσομοίωσης κλίματος – Βασικές εξισώσεις – αρχικές και οριακές συνθήκες - Μηχανισμοί ανάδρασης.
  • Παγκόσμιο κλίμα. Περιφερειακό κλίμα (Ελλάδα, Μεσόγειος). Κλιματικές ταξινομήσεις. Αστικό κλίμα. Βιοκλιματικοί δείκτες.
  • Επίδραση της πλανητικής κλιματικής μεταβλητότητας στο κλίμα. Κλιματικές προβολές στο μέλλον.