Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Φυσική Ωκεανογραφία

Ε3302 Φυσική ωκεανογραφία(2-2-0)

  • Φυσικές ιδιότητες του θαλάσσιου νερού. Επιφανειακή και κατά βάθος κατανομή των φυσικών παραμέτρων στον ωκεανό.
  • Εξισώσεις κίνησης στον ωκεανό. Εξισώσεις διατήρησης.
  • Ρεύματα απουσία τριβής, εξισώσεις αβαθούς ωκεανού και η έννοια του στροβιλισμού.
  • Ρεύματα παρουσία τριβής: Ανεμογενής κυκλοφορία, η θεωρία του Ekman, και η εντατικοποίηση ροής στο δυτικό όριο των ωκεανών.
  • Θερμοαλατική κυκλοφορία.
  • Κύματα στην επιφάνεια του ωκεανού. Εσωτερικά κύματα. Παλίρροιες. Ωκεάνια κύματα παρουσία γήινης περιστροφής.
  • Η δυναμική φυσική ωκεανογραφία στην περιοχή του ισημερινού ωκεανού.