Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Φυσική ΑΟΣ

Υ3305 Φυσική ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος (2-2-0)

  • Εισαγωγή - Στρωτή και τυρβώδης ροή – Ημι-εμπειρικές θεωρίες τύρβης.
  • Μεταφορά θερμότητας στο έδαφος και θερμοκρασία εδάφους.
  • Τυρβώδης κινητική ενέργεια-Δείκτες ευστάθειας.
  • Το τυρβώδες ομογενές Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα.
  • Το Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα πάνω από θάλασσα.
  • Το μη ομογενές Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα.