Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Εργαστήριο Κατεύθυνσης

Υ3300 Εργαστήριο Κατεύθυνσης Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας

Τα εργαστήρια κατεύθυνσης περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 5 εργαστηριακές ασκήσεις:

  •  Ανάλυση χαρτών καιρού
  • Κατατομή του ανέμου με το ύψος
  • Υπολογισμός ύψους ανάμιξης
  • Ατμοσφαιρική ρύπανση
  • Τηλεπισκόπηση για τη μελέτη του περιβάλλοντος