Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Εργαστήρια Κορμού Ι

Υ0356 Εργαστήρια Κορμού I (0-0-2.5)

  • Εισαγωγή στις βασικές μετρητικές διατάξεις στην ηλεκτρονική Φυσική. Βασικές Εννοιες και Στοιχεια της Ηλεκτρονικής Φυσικής. Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώματα.
  • Σήματα και συστήματα. Εισαγωγή στους Τελεστικούς Ενισχυτές και Εφαρμογές τους στη Φυσική.
  • Ακτινοβολία των αστέρων. Ήλιος. Μέτρηση βασικών φυσικών μεγεθών αστέρων.
  • Αστρική εξέλιξη. Αστρικά σμήνη. Μέτρηση ηλικιών. Μέτρηση αποστάσεων. Η διαστολή του Σύμπαντος και η σταθερά του Hubble.
  • Μετρήσεις και μελέτη βασικών Ατμοσφαιρικών παραμέτρων.Ακτινοβολία μικρού και μεγάλου μήκους κύματος. Μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας.
  • Ατμοσφαιρική Ακτινοβολία και Ατμόσφαιρα.