Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Εισαγωγή στη Φυσική της Ατμόσφαιρας

Υ035. Εισαγωγή στη Φυσική της ατμόσφαιρας (3-2-0)

  • Σύσταση και δομή της ατμόσφαιρας– Πλανητικές ατμόσφαιρες.
  • Ηλιακή και γήινη ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα.
  • Φυσικοχημικές διεργασίες στην ατμόσφαιρα.
  • Η ατμόσφαιρα και το κλιματικό σύστημα.
  • Θερμοδυναμική και στατική της ατμόσφαιρας.
  • Ατμοσφαιρικές κινήσεις