Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Δυναμική της Ατμόσφαιρας

Υ3304 Δυναμική της ατμόσφαιρας (2-2-0)

  • Βασικές έννοιες, δυνάμεις, εξισώσεις κίνησης, ενέργειας, συνέχειας και οι απλοποιημένες μορφές της (ασυμπίεστη, ανελαστική, Boussinesq), καταστατική εξίσωση.
  • Σύστημα αναφοράς και συστήματα συντεταγμένων. Η πίεση και η δυνητική θερμοκρασία ως κατακόρυφη συντεταγμένη. Βαθμίδα της πίεσης.
  • Χαρακτηριστικές κλίμακες ατμοσφαιρικών διαταραχών. Ανάλυση κλιμάκων. Απλές μορφές των βασικών εξισώσεων, θερμικός άνεμος. Σπείρα Ekman.
  • Στροβιλισμός, διατήρηση στροβιλισμού (απόλυτου και σχετικού). Μεταφορά στροβιλισμού.
  • Ευστάθεια/αστάθεια (θερμοδυναμική). Δυναμική ευστάθεια/αστάθεια. Μικρές διαταραχές- Κύματα Kelvin-Helmholtz, Raleigh-Taylor, Rossby.
  • Εξίσωση Taylor-Goldstein. Εσωτερικά/εξωτερικά κύματα βαρύτητας, ακουστικά και κύματα Lamb. Παγίδευση κυμάτων στην ατμόσφαιρα.