Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Θέματα Σύγχρονης Φυσική Ι

Θέματα Σύγχρονης Φυσικής Ι

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκληρώσει ο/η φοιτητής/τρια το μάθημα Φυσική I, είναι να έχει παρακολουθήσει τα πέντε σεμινάρια (ένα κάθε δύο εβδομάδες) που θα παρουσιάσουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, με αντικείμενο κάποιο ευρύ, κάθε φορά, θέμα του Τομέα στον οποίο ανήκουν. Τα σεμινάρια αυτά θα πραγματοποιούνται δύο φορές το καθένα ώστε να μπορέσουν να τα παρακολουθήσουν όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές και θα είναι συνολικής διάρκειας δύο ωρών μαζί με τις ερωτήσεις.