Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.02.2017

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ "ΚΛΙΜΑ-ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ"

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

"ΚΛΙΜΑ-ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ"

Οι παραδόσεις του μαθήματος "Κλίμα-Κλιματική αλλαγή" θα γίνονται κάθε Τρίτη και Τετάρτη 9:00-11:00 στην αίθουσα Α18 (Κτίριο 5, Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας, 1ος όροφος).

Έναρξη μαθημάτων: Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017

Οι διδάσκοντες

Καθ. Κ. Καρτάλης

Επικ. Καθ. Χ. Τζάνης