Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

26.02.2016

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ "ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ"

Το μάθημα "Δυναμική της Ατμόσφαιρας" θα γίνεται κάθε Τετάρτη, 13:00-16:00 στην Αίθουσα Α18 (Κτίριο 5, Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας, 1ος όροφος).