Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

31.08.2016

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι υποψήφιοι για το ΜΔΕ  «Φυσική Περιβάλλοντος» ακαδ. έτους 2016-2017, να προσκομίσουν (με υπεύθυνη δήλωση ή email) τα ελλείποντα στοιχεία του φακέλου τους ως προς:

1) εκκρεμείς βαθμολογίες μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας περιόδου Ιουνίου 2016

2) περίληψη διπλωματικής εργασίας

3) βαθμό πτυχίου

στη γραμματεία του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας (κα Ελευθερία Μουτζίκη, 1ος όροφος, κτίριο ΦΥΣ-5) μέχρι την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τομέα στο τηλέφωνο 210-727 6830 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση emoutziki@phys.uoa.gr.

 Αθήνα, 31-8-2016