Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Δ.Π.Μ.Σ. Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία", του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Μέρος του μαθήματος «Δυναμική της Ατμόσφαιρας και των Ωκεανών» διδάσκεται από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Έλενα Φλόκα και τον Επίκουρο Καθηγητή Σαράντη Σοφιανό του Τμήματος Φυσικής.

Ιστοσελίδα προγράμματος

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας