Αρχική σελίδα » Δυναμική - Συνοπτική Μετεωρολογία

Δυναμική-Συνοπτική Μετεωρολογία

 • Ατμοσφαιρική πίεση. Μεταβολές της πίεσης.
 • Υδροστατική εξίσωση. Γεωδυναμικό – Γεωδυναμικό ύψος.
 • Κινήσεις του αέρα. Συστήματα συντεταγμένων.
 • Οι θεμελιώδεις δυνάμεις. Εξισώσεις κίνησης.
 • Γεωστροφικός άνεμος. Άνεμος βαθμίδας. Θερμικός άνεμος.
 • Ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα.
 • Τοπικοί άνεμοι.
 • Γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας.
 • Αέριες μάζες και μέτωπα.
 • Ανάλυση χαρτών καιρού επιφανείας.
 • Σχεδίαση και χρήση των διαφόρων χαρτών.
 • Κύματα Rossby.
 • Στροβιλισμός.
 • Καταιγίδες.
 • Κυκλώνας των τροπικών.
 • Τεχνητή επέμβαση στα καιρικά φαινόμενα.

 Συγγράμματα:

 1. Α. Φλόκας: “Μαθήματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας”, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 1992.
 2. Δ. Μεταξάς, Α. Μπαρτζώκας: “Εισαγωγή στη Δυναμική Μετεωρολογία”, Εκδόσεις Μαρία Παρίκου & ΣΙΑ ΕΠΕ, 2012.
 3. Δ. Δεληγιώργη και Γ. Κάλλος: “Σημειώσεις: Μαθήματα Δυναμικής – Συνοπτικής Μετεωρολογίας”, Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1988.

                      -